Insinööritoimisto K. Parila Oy - asbestikartoitukset ja rakennetutkimukset
asbestikartoitustilaus

Tilaamassa asbestikartoitusta?

Huomioi ainakin nämä 4 asiaa ennen tilaamista (osa1)

11.8.2018

Asbesti- ja haitta-ainekartoittajan osaaminen:


Kartoituksen tekijältä edellytetään valtionneuvoston asetuksen asbestityön turvallisuudesta 798/2015 7 § mukaisesti, että kartoittajalla on riittävä perehtyneisyys asbestiin, sen esiintyvyyteen ja rakenteiden purkamiseen sekä suunnitellun kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämää ammatillista osaamista. Tällä perusteella käytännössä kuka tahansa saa tehdä asbesti- ja haitta-ainekartoituksia, mikäli julistaa itsensä päteväksi kartoittajaksi. Ongelmana tässä on se, että viranomaiset eivät valvo toimintaa.


Lähtökohtaisesti VTT:n sertifioimat asbesti- ja haitta-aineasiantuntijat ovat luotettavia kartoittajia: kartoittaja ymmärtää asbestin ja muiden haitta-aineiden esiintyvyydet ja  haitat sekä lopullinen kartoitusraportti on lainmukainen. VTT:n sertifioiman kartoittajan tulee ylläpitää referenssiluetteloa ja  annettava toimikunnan pyytämä kartoitusraportti tarkistettavaksi.


Viranomaiset eivät valvo toimintaa, mutta VTT:n sertifioimien asbesti- ja haitta-aineasiantuntijoiden toimintaa valvotaan ulkopuolisen tahon toimesta.Asbesti- ja haitta-ainelaboratorion osaaminen:


Viranomaiset eivät valvo laboratoriotoimintaa, jonka vuoksi kuka tahansa voi perustaa asbestilaboratorion. Asiakkaiden luottamusta haetaan viittaamalla erilaisiin hienoihin standardeihin, korkeakoulutukseen tai muuhun vastaavaan. Tämä on varsin helppoa, jonka vuoksi laboratorioita onkin olemassa kirjava määrä ja luotettavan laboratorion valitseminen jää täysin asiakkaan vastuulle.


Laboratorion analyysien luottavuuden takaamiseksi laboratoriolla tulee olla FINAS-akkreditointi. FINAS-akkreditointipalvelu on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) alaisuudessa toimiva yksikkö, joka tarjoaa pätevyyden toteamispalvelua Suomessa. Toiminnasta on säädetty lailla ja FINAS on nimetty Suomessa eurooppalaisen lainsäädännön mukaiseksi kansalliseksi akkreditointielimeksi. Akkreditoinnin saaminen on pitkän ja kovan työn takana.


Viranomaiset eivät valvo toimintaa, mutta FINAS-akkreditoitujen laboratorioiden toimintaa valvontaan ulkopuolisen tahon toimesta.


Näytteenotto on ainetta rikkova menetelmä


Asbesti- ja haitta-ainenäytteen ottaminen on ainetta rikkova menetelmä eli materiaalia joudutaan rikkomaan. Laatoitusta tutkittaessa joudutaan laattaa irrottamaan, jotta saumauslaasti, kiinnityslaasti, tasoite ja mahdollisesti muut alla olevat materiaalit saadaan tutkittua. Muovimatosta joudutaan leikkaamaan pala, jotta muovimatto, kiinnitysliima, tasoite ja mahdollisesti muut alla olevat materiaalit saadaan tutkittua.


Monesti ajatellaan, että näyte otetaan pyyhkäisemällä tai hiomalla. Pölypyyhintänäytteitä kyllä otetaan, mutta vain silloin kun pinnoille epäillään laskeutuneen asbestipölyä esim. rikkoutuneesta asbestieristeestä. Pölypyyhintänäytteellä saadaan myös nopeasti selvitettyä asbestipölyn levinneisyyttä, vaikka näyte itsessään ei kerro kuitujen määrää eikä ole siten verrannollinen siihen onko tutkittava tila nykykäsityksen mukaan puhdas vai ei.


Näytteenotolla on merkitystä analyysin luotettavuuteen


Poraamalla otetusta ”jauhetusta” näytteestä ei saada luotettavaa tulosta. Näytteessä tulisi olla mahdollisimman runsaasti paloja tutkittavasta materiaalista, jotta se edustaa mahdollisimman hyvin tutkittavia materiaaleja. Mitä vähemmän materiaalia on, sitä epäluotettavampi analyysitulos on. Näytteenotolla on siis merkitystä analyysin luotettavuuteen.


e-mail

+358 (0) 44 0111 591

puhelinnumero

Insinööritoimisto K. Parila Oy

Tillinkuja 5 B

02330 Espoo

Y: 2910889-1

Yhteystiedot

Luotettava Kumppani

Toimialueena koko Helsingin seutu: 

Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi, Vihti, Nurmijärvi, Hyvinkää, Tuusula, Järvenpää, Kerava, Sipoo, Pornainen ja Mäntsälä.