Insinööritoimisto K. Parila Oy - asbestikartoitukset ja rakennetutkimukset
asbestivastuu

Virheet asbestikartoituksessa. Kuka vastaa vahingoista?

6.4.2020

Asiantuntija tekee vähemmän virheitä


Ihmiset tekevät virheitä. Asiantuntijoilla virheen mahdollisuus oman erikoisalan tehtävissä on huomattavasti pienempi kuin henkilöllä, jolla ei ole riittävää asiantuntevuutta tehtävän työn osalta. Tässä hyvänä esimerkkinä on asbestin- ja haitta-aineiden kartoittaminen, sillä epämääräisen ja ilman valvontaa jätetyn asbestilain nojalla kartoituksia tekevät:

 

  • Alan erityisasiantuntijat eli Eurofins Expert Servicen sertifoimat AHA-asiantuntijat (muista tarkistaa sertifikaatti osoitteessa https://www.sertifikaattihaku.fi/ , sillä tätäkin nimitystä käytetään valitettavasti harhaanjohtavasti)
  • Näytteenottajat
  • Asbestipurkajat
  • Remonttimiehet
  • Omatoimiremppaajat
  • Käytännössä kuka vain

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksissa tehdään valtavia määriä virheitä, joista suuriosa johtuu epäammattimaisesti suoritetusta kartoituksesta ja laboratorioanalyyseistä. Kartoituksessa voi toki parhaimmiltakin alan asiantuntijoilta jäädä jotain pintojen alla olevaa havaitsematta eikä kyse ole välttämättä virheestä, sillä kaikkea epänormaalia asbestinkäyttöä kokenutkaan asiantuntija ei voi välttämättä havaita.

 

Epäammattimaisissa kartoituksissa virheet ovat usein räikeitä ja toistuvia; jätetään jotain mahdollisesti asbestipitoista tarkoituksella tutkimatta, selkeästi asbestipitoista materiaalia ei tunnisteta, materiaalia otetaan tutkittavaksi liian vähän tai ei ollenkaan, pintoja ei avata riittävästi, näyte tutkitaan ”laboratoriossa” tai laboratorio vain vilauttaa näytettä mikroskoopin alla ilman tutkittavan materiaalin huolellista preparointia jne. Näitä tapahtuu PALJON.


Laboratorioiden lottoriviä on tutkittu mm. YLE MOT:n toimesta, jossa neljään eri laboratorioon lähetettiin näytteitä tutkittavaksi. FINAS-akkreditoitu laboratorio teki ensiksi analyysit, jonka jälkeen näytteet tutkittiin laboratorioissa A - D. Nämä "laboratoriot" eivät olleet akkreditoituja.

Asbestikartoittajan tulee vastata virheistään


Mielestäni ehkä suurin ongelma on se, että suurin osa kaikista virheistä ei ikinä paljastu. Vain marginaalinen osa virheistä havaitaan. Kuluttajan näkökulmasta kyseessä on todella mutkikkaasta asiasta, sillä oikeutta on vaikea saada. Vielä vaikeampaa on saada asbestikuituja pois keuhkoista. Alla esimerkiksi erään yrityksen ”X” internet-sivuilta kopioitu teksti vastuuvapautuslausekkeesta, jolla ei ole ainakaan kuluttajan näkökulmasta mitään voimaa:

 

”Asbestin kartoittaminen ja tutkiminen on aina ihmisen tekemä toimenpide. Käytössämme ovat alalla hyväksi havaitut laitteet ja pitkä kokemus asbestin kartoittamisesta. Näistä seikoista huolimatta inhimillisen virheen olemassaoloa ei voi kieltää eikä täysin eliminoida.

 

Mikäli todetaan että olemme tehneet virheen joko kartoituksessa tai laboratoriossa pyrimme aina ensisijaisesti korjaamaan virheemme ilmaiseksi. Mikäli virheen korjaaminen ei ole mahdollista vastaamme aina omista virheistä siihen summaan saakka minkä asiakas on meille maksanut tai sovittu maksavan. Palvelusta sovittu summa on aina maksimi summa jonka voimme palauttaa. Emme vastaa mistään välillisistä kuluista tai asiakkaan itse aiheuttamista kuluista. Tilatessaan meiltä palvelun asiakas hyväksyy nämä ehdot.”

 

Kuluttajan näkökulmasta yllä olevalla vastuuvapautuslausekkeella ei ole mitään merkitystä, sillä kuluttajan suojaa ei voida heikentää. Yrityksille tätä voidaan kyllä soveltaa, mutta useimmiten rakennusalanyritysten välisessä asiantuntijatyön myynnissä käytetään konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja eli KSE2013 sopimusehtoja. KSE2013 nimenomaisesti rajaa konsultin vastuun konsultille maksettuun palkkioon, mikäli kyseessä ei ole tuottamuksellinen vahinko.

 

Yrityksen ”X” vastuuvapautuslauseke ei siis tosiasiallisesti koske kuluttajia. Mikäli kuluttajalle tehdyssä työssä tapahtuu virhe, niin tulee yrityksen korvata virheestä aiheutuneet suorat ja välilliset vahingot. Yrityksen ”X” tarjoama palvelu on erittäin edullinen, joten virheen tapahtuessa asiakkaalle palautettu summa on parhaimmillaan vain murto-osa vahingon todellisista kustannuksia.

Viime kädessä rikosilmoitus


Olen valitettavasti todistanut useita vastaavia tapahtumia, jossa erityisen halvan hinnan perässä juokseminen on aiheuttanut lopulta useiden tuhansien eurojen vahingot epäammattimaisesti tehdyn asbestikartoituksen vuoksi.

 

Mikäli yrityksen kanssa ei päästä yhteisymmärrykseen vahingosta, niin lähtökohtaisesti ainoaksi vaihtoehdoksi jää rikosilmoituksen tekeminen poliisille. Rikosilmoitusta varten tulee olla todistettuna se, että kyseessä on todella tuottamuksellinen virhe. Tuottamuksellisuudessa huomioidaan mm. kartoittajan ja laboratorion pätevyys.


e-mail

+358 (0) 44 0111 591

puhelinnumero

Insinööritoimisto K. Parila Oy

Tillinkuja 5 B

02330 Espoo

Y: 2910889-1

Yhteystiedot

Luotettava Kumppani

Toimialueena koko Helsingin seutu: 

Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi, Vihti, Nurmijärvi, Hyvinkää, Tuusula, Järvenpää, Kerava, Sipoo, Pornainen ja Mäntsälä.