Insinööritoimisto K. Parila Oy - asbestikartoitukset ja rakennetutkimukset
kiertotalous

Kiertotalous rakennusalalla - Kohti kestävää ja vastuullista tulevaisuutta

11.9.2023

Kiertotalouden edistäminen on yksi keskeisimmistä keinoista, joilla voimme vastata nyky-yhteiskunnan haasteisiin ja luoda kestävämpi tulevaisuus. Rakennusala on yksi merkittävimmistä materiaalien ja resurssien kuluttajista, ja siksi sen rooli kiertotaloudessa on elintärkeä. Euroopan komission kiertotalouden toimintasuunnitelmassa määritellään kiertotalous taloudeksi, jossa tuotteiden, materiaalien ja resurssien arvo säilyy mahdollisimman pitkään ja jätteen syntyminen minimoidaan.


Purkutöidenkin kiertotaloustavoitteet liittyvät pääasiassa materiaalien käsittelyyn ja ohjaamiseen jätehierarkian etusijajärjestyksen mukaisesti. Etusijajärjestys ohjaa jätehuoltoamme ja kannustaa meitä ensisijaisesti vähentämään syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, niin sen uudelleenkäyttö on etusijalla, ja vasta sen jälkeen tulevat kierrätys, hyödyntäminen ja loppukäsittely.


Resurssien tehokas käyttö on toinen tärkeä näkökulma kiertotaloudessa. Vanhojen rakennusten korjaaminen on esimerkki jätehuollon etusijajärjestyksen ensimmäisen tavoitteen toteuttamisesta, sillä se vähentää uusien materiaalien tarvetta ja siten myös jätteen määrää. Korjaustöissäkin syntyy kuitenkin purkujätettä, ja sen käsittelyssä on tärkeää noudattaa etusijajärjestystä.


Rakennus- ja purkujätteen hyödyntämisessä on suuri potentiaali vähentää alan ympäristövaikutuksia. Rakentamiseen kulutetaan noin puolet maailman raaka-aineista ja samalla tuotetaan valtavia määriä jätettä. Tavoitteena on nostaa rakennus- ja purkujätteen hyödyntämisaste materiaalina 70 prosenttiin. Tämä edellyttää erilliskeräystä ja jätteiden lajittelua siten, että kierrätyskelpoiset materiaalit pääsevät kiertoon.


Rakennus- ja purkualan tulee myös panostaa suunnitteluun ja kaavoitukseen, jotta uusien rakenteiden muunneltavuus, purettavuus, uudelleenkäyttö ja kierrätys olisivat mahdollisia. Samalla on tärkeää varmistaa haitallisten aineiden, kuten mm. asbestin, tehokas poisto ennen purkamista.


On tärkeää ymmärtää, että kiertotalous rakennusalalla ei ole vain yksittäisten toimijoiden vastuulla. Koko arvoketjun tulee sitoutua edistämään kiertotaloutta ja luomaan markkinoita uusiokäytetyille materiaaleille. Uusiomateriaalien laatu ja jäljitettävyys ovat avainasemassa luottamuksen lisäämisessä niiden käyttöä kohtaan.


Kiertotalous rakennusalalla ei ole vain velvollisuus ympäristöä kohtaan, vaan siitä voi muodostua myös merkittävä taloudellinen voimavara. Suuret säästöt voidaan saavuttaa niin raaka-aineiden hankinnassa kuin jätehuollossakin. Samalla luodaan työpaikkoja ja edistetään taloudellista kestävyyttä.


Kaiken kaikkiaan kiertotalouden edistäminen rakennusalalla on askel kohti kestävämpää ja vastuullisempaa tulevaisuutta. Se vaatii yhteistyötä kaikilta toimijoilta sekä rohkeutta ja sitoutumista muuttaa toimintatapoja. Kiertotalous tarjoaa mahdollisuuden luoda kestävää kasvua ja samalla vähentää ympäristökuormitusta. Tämä on mahdollisuus, jota emme voi ohittaa.

Toimialueena koko Helsingin seutu: 

Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi, Vihti, Nurmijärvi, Hyvinkää, Tuusula, Järvenpää, Kerava, Sipoo, Pornainen ja Mäntsälä.

Yhteystiedot

Luotettava Kumppani