Insinööritoimisto K. Parila Oy - asbestikartoitukset ja rakennetutkimukset
tulosvirhe

Voiko asbestikartoitukseen luottaa?

Miten varmistan luotettavuuden?

15.2.2020

Kuinka paljon asbesti- ja haitta-ainekartoituksissa merkitsee kartoittajan ja/tai laboratorion osaaminen? Kokemuksesta voin sanoa, että hyvin paljon. Käyn ensin läpi yleisesti asbestikartoituksiin liittyvää problematiikkaa ja sen jälkeen käyn parin todellisen case:n läpi.


Otan asian esille, sillä lain puitteissa kadulta voidaan ottaa kenet tahansa kartoittajaksi ja asbestinäytteiden tutkijaksi - kunhan tämä henkilö vain julistaa itsensä päteväksi henkilöksi. Kukaan viranomainen ei tätä valitettavasti valvo, joten asbestikartoituksia ja asbestianalyysejä tarjoavan yrityksen toiminnan luotettavuuden arviointi jää täysin rakennuttajan vastuulle. Asiakkaita, jotka eivät ole perehtyneet tähän lain porsaanreikään, kalastellaan esim. erityisen halvalla hinnalla. Tämä vääristää markkinoita ja aiheuttaa todellisia vaaratilanteita kaikille projektin osapuolille (ja sivullisille) asbestialtistumisen muodossa.


Sertifioitu asbesti- ja haitta-aineasiantuntija (AHA-asiantuntija)


Olen huomannut, että asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan henkilösertifikaattia vähätellään etenkin sertifioimattomien henkilöiden toimesta, sillä laki ei vielä erillistä sertifiointia vaadi eivätkä Eurofins Expert Servicen (ent. VTT Expert Services) rakentamisen sertifikaatit ole “virallisia” sertifiointeja (eli laissa ei ole kirjausta tästä sertifioinnista). 


Rakennusalalla rakentamisen sertifikaatit ovat kuitenkin yleisesti arvostettuja, sillä niiden avulla pystytään todentamaan luotettavasti henkilön olevan jo kokenut sertifioinnin osa-alueella. Asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan sertifointiin valmentava koulutus sisältää asbestiin ja muihin haitta-aineisiin liittyvän tiedon lisäksi työturvallisuus- ja jätelakiin liittyviä kokonaisuuksia. 


Sertifioitu AHA-asiantuntija on todistetusti kokenut ja koulutettu henkilö, johon voidaan luottaa asbestikartoituksiin liittyvän viranomaisvalvonnan puuttumisesta huolimatta. Nimitystä on myös havaittu käytettävän valheellisesti, joten suosittelen tarkistamaan sertifoinnin osoitteesta: https://www.sertifikaattihaku.fi/


Asbestinäytteet ja FINAS-akkreditoidut laboratoriot


AHA-asiantuntija ottaa asbestin materiaalinäytteen, mikäli epäilee jonkin materiaalin sisältävän mahdollisesti asbestia. Selvissä tapauksissa kokenut kartoittaja voi tunnistaa materiaalin asbestipitoisuuden ja asbestilaadun aistinvaraisesti kuten mm. useimmat putkieristeet. 


Laboratorioiden tekemät asbestianalyysit ovat asbestikartoituksen selkäranka, sillä väärien tuloksien myötä asbestikartoitukselta lähtee pohja. Luotettava laboratorio onkin AHA-asiantuntijan tärkeimpiä yhteistyökumppaneita.


Analyysien luotettavuuteen vaikuttaa laboratorion henkilökunnan osaaminen ja tutkimusvälineet. Itse näytteen luotettavuuteen vaikuttaa tutkittavan materiaalin määrä ja näytteen huolellinen preparointi.

Näytteen huolellinen preparointi on erittäin tärkeää luotettavan analyysituloksen varmistamiseksi. Tulos on hyvin epäluotettava, mikäli preparointi tehdään ylimalkaisesti. Jokaisen näytteen tutkimiseen on varattava siis riittävästi aikaa ja tämä näkyy myös laboratorioiden analyysihinnoissa. 


Tutkittavan näytteen materiaalimäärän tulisi olla riittävä, jotta preparointi voidaan tehdään huolellisesti ja näyte edustaisi mahdollisimman tarkasti tilan pintojen ja/tai rakenteiden kokonaismateriaalimäärää. Puolueeton laboratorio tutkii vain toimitetut materiaalit, joista voidaan asbestianalyysi tekemään luotettavasti.


Kokemukseni perusteella suosittelen käyttämään vain FINAS-akkreditoitua asbesti- ja haitta-ainelaboratoriota. Akkreditoinnin puuttumisen syynä on usein se ettei laboratorio täytä akkreditoinnin vaatimuksia. Markkinoiden uusimmatkin varteenottettavat laboratoriot aloittavat akkreditointiprosessin heti alkumetreillä. FINAS-akkreditoituja laboratorioita voi etsiä täältä: https://www.finas.fi/toimijat/Sivut/default.aspx

Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausalan liitto SAP ry


Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausalan liitto perustettiin vuonna 1988 työsuojeluviranomaisten ehdotuksesta tukemaan lainsäädännön ja ohjeistuksien laatijoiden työtä yhteisön käytännön asiantuntemuksella ja kokemuksella. SAP ry jatkaa edelleen rakentavaa kehittämistyötä sidosryhmien kanssa voimavaroinaan alan merkittävät urakoitsijat, konsultit ja tavarantoimittajat.


Asbesti- ja pölysaneerausalalla toimivat yritykset voivat hakea SAP ry:n jäsenyyttä. Hallitus käsittelee hakemukset ja tekee päätöksen hyväksytäänkö yritys SAP ry:n jäseneksi. Lisätietoa https://www.sapry.fi/

CASE: Asbestipitoinen putkieriste


Kävimme tutkimassa Herttoniemessä erään rakennuksen putkieristeitä, jotka havaitsimme heti aistinvaraisella tarkastelulla asbestipitoisiksi. Kyseessä oli perinteinen putkieriste, jossa putken päälle on asennettu kaksi kerrosta ruskeaa aaltopahvia ja sisäpinnassa on n. 1-2mm paksu vaalean harmaa asbestipahvi. Hyvin selkeä tapaus.


Parin kuukauden päästä yrityksemme sai reklamaation, sillä paikan päällä oli käynyt kuulemma yritystäni pätevämpi asbestikartoituksia tarjoava yritys. He olivat ottaneet näytteen putkieristeestä ja tutkineet heidän omassa laboratoriossan. Kartoittajalla ei ollut AHA-sertifointia eikä laboratoriolla ollut FINAS-akkreditointia. Reklamaation aiheena on se ettei putkieristeestä ollut löytynyt asbestia.


Ilmoitin asiakkaalle huoleni todennäköisestä virheellisestä tuloksesta ja sain vakuutettua asiakkaan tuloksien virheellisyydestä. Kävin paikan päällä ottamassa asbestinäytteen (vaikkakin näytettä ei olisi alunperin tarvittu) ja toimitin näytteen FINAS-akkreditoituun laboratorioon. Putkieriste sisälsi asbestia. Pääsimme jälleen kerran pelastamaan yhden kohteen tulevalta asbestipölyvahingolta.

CASE: Muovimattojen liimat


Asiakkaamme oli käynyt epäilemään aiemmin tilatun asbestikartoituksen tuloksia, joten saimme tilauksen uusinta kartoituksesta. Aiemman asbestikartoituksen oli tehnyt henkilö, jolla ei ollut AHA-sertifiointia ja näytteet oli tutkittu heidän omassa laboratoriossa, jolla ei ollut FINAS-akkreditointia. Näytteet tutki geologi.


Tekemämme asbestikartoituksen lopputulemana oli se, että asuinrakennuksesta löytyi runsaasti muovimatto, joka oli liimattu asbestipitoisella liimalla. Materiaalit oli tutkittu myös aiemman yrityksen toimesta, mutta he eivät havainneet analyysissä asbestia. Virhe tapahtui, sillä laboratoriolla ei ollut riittävää osaamista näytteen preparoinnista ja tutkimuksessa käytetty mikroskooppi ei ollut riittävän tarkka. 


Näyte oli ollut haastava myös FINAS-akkreditoidun laboratorion henkilökunnalle, joten tässä punnittiin laboratorion ammattitaito ja laatu.

e-mail

+358 (0) 44 0111 591

puhelinnumero

Insinööritoimisto K. Parila Oy

Tillinkuja 5 B

02330 Espoo

Y: 2910889-1

Yhteystiedot

Luotettava Kumppani

Toimialueena koko Helsingin seutu: 

Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi, Vihti, Nurmijärvi, Hyvinkää, Tuusula, Järvenpää, Kerava, Sipoo, Pornainen ja Mäntsälä.