Insinööritoimisto K. Parila Oy - asbestikartoitukset ja rakennetutkimukset
z-lausunto

Kantavien rakenteiden muutostyöt Helsingissä

11.8.2019

Helsingin vanhojen kerrostalojen kantavien rakenteiden lyhyt oppimäärä


Osa rakennuksien sisäseinistä on kantavia eikä niihin voida tehdä muutoksia ilman rakennesuunnitelmia- ja laskelmia. Kerrostaloista kantavia sisäseiniä löytyy erityisen paljon ennen 1900-lukua rakennetuista tiilimuurein muuratuista rakennuksista sekä 1960-luvun elementtitaloista.

 

Ennen 1900-lukua rakennetuissa kerrostaloissa välipohjien palkit olivat usein puuta, jolloin vapaat jännevälit jäivät huomattavasti lyhyemmiksi kuin 1900-luvun alun jälkeen käyttöönotetuilla teräsbetonisilla alalaattapalkistoilla. Rakennuksien kantavat ja jäykistävät seinät olivat edelleen tiilimuureja, mutta niiden määriä saatiin vähennettyä teräsbetonin käyttöönoton jälkeen. Tiilimuurien määrä väheni entisestään 1920-luvulla, kun rakennuksien sisätilojen tiilimuureja korvattiin teräsbetonipilareilla.

 

Teollistumisen myötä muurattuja ja paikallavalettavia teräsbetonirakenteisia rakennuksia seurasi 1960-luvun elementtirakenteisen talot, joissa välipohjarakenteena käytettiin aluksi lähinnä massiivisia neljältä sivulta tuettuja teräsbetonilaattoja. Massiivilaatoilla jo laatan omapaino oli merkittävä ja kantavia teräsbetonisia seiniä tulikin laittaa aiempaa tiheämmin. Elementtitekniikan kehittyessä korvattiin massiivilaatat pääosin ontelolaatoilla ja kantavien teräsbetoniseinien määrä väheni oleellisesti.

Mitä pitää käytännössä tehdä, jos haluaa tehdä muutoksia kantaviin rakenteisiin?


Oletetaan, että rakennesuunnittelija on käynyt paikan päällä ja todennut seinän olevan kantava ja jäykistävä. Seinän aukotuksessa halutaan silti edetä, joten rakennesuunnittelija perehtyy olemassa oleviin rakenteisiin saatavilla olevien arkkitehti- ja rakennepiirustuksien sekä muiden mahdollisten dokumenttien avulla. Viime kädessä olemassa olevat rakenteet selviävät paikallatehtävän tutkimuskäynnin yhteydessä, jossa selvitetään mm. onko ylempien ja alempien asuntojen seinissä tehty muutoksia, joilla voisi olla vaikutusta seinän muutostöihin.

 

Helsingissä vähäisten rakennus- ja taloteknisten korjaus- muutostoimenpiteiden luvanvaraisuusharkinta tehdään yleensä Z-lausunnolla. Tällöin erillistä rakennuslupaa ei tarvitse hakea. Z-lausunto on käytännössä kevennetty rakennuslupa, jota haetaan Lupapisteestä (www.lupapiste.fi). Seinän muutostyötä varten tarvitsee lähtökohtaisesti seuraavat dokumentit:

 

  • Valtakirja kiinteistön omistajalta
  • Todistus hallintaoikeudesta
  • Valvontaselvitys
  • Asemapiirros
  • Pohjapiirros
  • Rakennekuvat
  • Rakennelaskelmat

 

Asunto-osakeyhtiöissä valtakirjan laatii usein isännöitsijä, joka edustaa taloyhtiötä. Joissain tapauksissa valtakirjan myöntää asunto-osakeyhtiön hallitus erillisessä hallituksen kokouksessa. Hallintaoikeuden todistus tapahtuu osakekirjojen avulla. Muutostöiden valvoja laatii valvontaselvityksen, jota varten tarvitaan tiedot muutostöiden osapuolista sekä suunnitelmat. Vähäisissä muutostöissä yleensä rakennesuunnittelija laatii asemapiirroksen, pohjapiirroksen, rakennekuvat ja – laskelmat. Asemapiirros ja pohjapiirros voidaan revisioida vanhoista saatavilla olevista piirustuksista. Mikäli pohjapiirroksissa tapahtuu suurempia muutoksia, niin tällöin asema- ja pohjapiirros on järkevintä laadituttaa uudelleen arkkitehdillä.

 

Kun Z-lausuntoa varten tarvittavat dokumentit ovat valmiit, tulee ne lähettää Lupapisteeseen. Käsittelyssä kestää usein muutamia viikkoja – riippuen kuinka kiireistä rakennusvalvonnassa on. Rakennusvalvonnan lupainsinööri tarkistaa hakemuksen tiedot ja dokumentit, jonka jälkeen hän myöntää Z-lausunnon. Tämän jälkeen voidaan aloittaa rakennustyöt rakennesuunnitelmien ja valvontaselvityksen mukaisesti.

betoniseinä kantava aukotus purkaminen kerrostalo helsinki

Betoniseen väliseinään halutaan tehdä uusi oviaukko, jonka tilaaja oli jo merkinnyt teipein ennen rakennesuunnittelijan käyntiä

e-mail

+358 (0) 44 0111 591

puhelinnumero

Insinööritoimisto K. Parila Oy

Tillinkuja 5 B

02330 Espoo

Y: 2910889-1

Yhteystiedot

Luotettava Kumppani

Toimialueena koko Helsingin seutu:

Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi, Vihti, Nurmijärvi, Hyvinkää, Tuusula, Järvenpää, Kerava, Sipoo, Pornainen ja Mäntsälä.